Tekne Kısımları ve Terimler

Amatör Denizcilik Belgesi Sınavlarında ve Deniz Hayatında kullanılan terimler ve anlamları ile bunların cümle içindeki kullanımlarını sizler için hazırladık. Biraz uzun ancak, bu bilgiler sınavda çok işinize yarayacak.

1. Tekne iskeletinin altında bulunan ve bastan kıça uzanan, üzerine diğer bütün elemanların inşa edildiği temel yapı elemanı nedir?

Omurga

2.Teknede “Omurga” nedir?

Tekne iskeletinin altında bulunan ve baştan kıça uzanan, üzerine diğer bütün elemanların inşa edildiği temel yapı elemanına omurga denir.

3. Karşılıklı postaları birbirine baglayan ve üzerine güvertenin kuruldugu, teknenin enlemesine kirislerine ne ad verilir?

Kemere

4. Teknede “Kemere” nedir?

Karsılıklı postaları birbirine baglayan ve üzerine güvertenin kuruldugu, teknenin enlemesine kirişlerine kemere denir.

5. Teknenin basını ve kıçını olusturmak için uzanan, düsey veya egik, omurganın devamı olan uzantılara ne denir?

Bodoslama

6. Teknede “Bodoslama” nedir?

Teknenin basını ve kıçını olusturmak için uzanan, düsey veya egik, omurganın devamı olan uzantılara bodoslama denir.

7. Omurgaya baglanan ve teknenin kaburgasını meydana getiren egri elemanlara ne denir?

Posta

8. Teknede “Posta” nedir?

Omurgaya baglanan ve teknenin kaburgasını meydana getiren egri elemanlara posta denir.

9. Kıç bodoslamaya takılan, teknenin istenen yönde gitmesini ve dönmesini saglayan levhaya, ne denir?

Dümen palası

10. Teknede “Dümen Palası” nedir?

Kıç bodoslamaya takılan, teknenin istenen yönde gitmesini ve dönmesini saglayan levhaya dümen palası denir.

11. Posta baslarını birbirine baglayan ve güvertenin en dıstaki ilk parçası nedir?

Küpeste

12. Teknede “Küpeste” nedir?

Posta baslarını birbirine baglayan ve güvertenin en dıstaki ilk parçası küpeste denir.

  13. Teknenin su kesiminden yukarda kalan, dıs kısmına ne ad verilir?

  Borda

  14. “Borda” teknenin hangi bölümüdür?

  Teknenin su kesiminden yukarda kalan, dıs kısmına borda denir.

  15. Teknenin su altında kalan dıs kısmına ne ad verilir?

  Karina

  16. “Karina” teknenin hangi bölümüdür ?

  Teknenin su altında kalan dıs kısmına karina denir.

  17. Teknenin su altında kalan iç kısmına-iç tabana ne ad verilir?

  Sintine

  18. “Sintine” teknenin hangi bölümüdür ?

  Teknenin su altında kalan iç kısmına-iç tabana sintine denir.

  1. Teknenin su kesiminden yukarda kalan, iç kısmına ne denir?

  Alabanda

  1. “Alabanda” teknenin hangi bölümüdür ?

  Teknenin su kesiminden yukarda kalan, iç kısmına alabanda denir.

  1. Teknenin bel kemigi, temel yapı elemanı asagıdakilerden hangisidir?

  Omurga

  1. Teknede su yag vb. sıvıların biriktigi, teknenin iç tabanı neresidir?

  Sintine

  1. Dümen palasını kontrol eden parça asagıdakilerden hangisidir?

  Dümen veya yeke

  1. Bir yere baglı halat veya düzenegin çözülmesi, çıkarılması, açılması için verilen komut nedir?

  Fora

  1. “Fora” komutunun anlamı nedir?

  Bir yere baglı halat veya düzenegin çözülmesi, çıkarılması, açılması için verilen komut foradır.

  1. Bir cismin istenilen yere çıkartılması veya bir flama veya sancagın gönderdeki yerine çekilmesi için verilen komut nedir?

  Toka

  1. “Toka” komutunun anlamı nedir?

  Bir cismin istenilen yere çıkartılması veya bir flama veya sancagın gönderdeki yerine çekilmesi için verilen komut tokadır.

  1. Halatın tamamen elden çıkartılmadan, boslanması için verilen komut nedir?

  Laçka

  1. “Laçka” komutunun anlamı nedir?

  Halatın tamamen elden çıkartılmadan, boslanması için verilen komut laçkadır.

  1. Halatın koçboynuzu, anele gibi yerlere baglanması için verilen komut nedir?

  Volta

  1. “Volta” komutunun anlamı nedir?

  Halatın koçboynuzu, anele gibi yerlere baglanması için verilen komut voltadır.

  1. Bir halat yardımıyla yukarı çekilmis yelken, bayrak, flama gibi gibi seylerin asagı indirilmesi için verilen komut nedir?

  Arya

  1. “Arya” komutunun anlamı nedir?

  Bir halat yardımıyla yukarı çekilmis yelken, bayrak, flama gibi gibi seylerin asagı indirilmesi için verilen komut aryadır.

  1. Herhangi bir seyin (yelken gibi) yukarı kaldırılmasına, çekilmesine ne denir?

  Hisa

  1. “Hisa” komutunun anlamı nedir?

  Herhangi bir seyin (yelken gibi) yukarı kaldırılmasına, çekilmesine hisa denir.

  1. Halatın çekmek (almak) veya yükseltmek için verilen komut nedir?

  Vira

  1. “Vira” komutunun anlamı nedir?

  Halatın çekmek (almak) veya yükseltmek için verilen komut viradır.

  1. Bir yükün indirilmesi, asagı dogru yavasça bırakılması için verilen komut nedir?

  Mayna

  1. “Mayna” komutunun anlamı nedir?

  Bir yükün indirilmesi, asagı dogru yavasça bırakılması için verilen komut maynadır.

  1. “Aborda” olmak nedir?

  Bir teknenin, bir baska tekneye, rıhtıma veya iskeleye bordasını vererek yanasmasına aborda denir.

  1. Bir teknenin, bir baska tekneye, rıhtıma veya iskeleye bordasını vererek yanasmasına ne denir?

  Aborda

  1. Alargada olmak nedir?

  Bir teknenin sahilden açıkta durması, beklemesi durumuna alarga denir.

  1. Bir teknenin sahilden açıkta durması, beklemesi durumuna ne denir?

  Alarga

  1. Usturmaça nedir?

  Teknenin iskeleye veya baska bir tekne üzerine baglanırken zarar görmemesi için araya koyulan sentetik maddelerden yapılmıs balon veya silindirseklindeki yastıklara usturmaça denir.

  1. Teknenin iskeleye veya baska bir tekne üzerine baglanırken zarar görmemesi için araya koyulan sentetik maddelerden yapılmıs balon veya silindir seklindeki yastıklara ne ad verilir?

  Usturmaça

  1. Avara olmak nedir ?

  Teknenin yanasık oldugu yerden ayrılmasına avara olmak denir.

  1. Teknenin yanasık oldugu yerden ayrılmasına ne denir?

  Avara

  1. Alabora olmak nedir ?

  Bir teknenin ters dönmesine alabora denir.

  1. Bir teknenin ters dönmesine ne denir?

  Alabora

  1. Kemere hattı nedir?

  Omurga (pruva-pupa hattına) dik olan hattır.

  1. Pupa-Pruva dogrultusu ile kemere hattı arasında kaç derecelik bir açı vardır?

  90 derece

  1. Pupa-Pruva hattı ile kemere hattının kesistigi noktaya bir saat yerlestirsek, saat 3’te yelkovan pruvayı gösterirken akrep nereyi gösterir?

  Sancak

  1. Pupa-Pruva hattı ile kemere hattının kesistigi noktaya bir saat yerlestirsek, saat 10:30’da yelkovan pupayı gösterirken akrep nereyi gösterir?

  İskele Basomuzluk

  1. Pupa-Pruva hattı hattı ile kemere hattının kesistigi noktaya bir saat yerlestirsek, saat 04:30’da yelkovan pupayı gösterirken akrep nereyi gösterir?

  Sancak Kıçomuzluk

  1. Teknenin rüzgarın geldigi tarafına, tekne aynı rüzgara tabi kaldıgı sürece ne denir?

  Rüzgarüstü

  1. Teknede rüzgarın geldigi tarafın tersindeki tarafına, tekne aynı rüzgara tabi kaldıgı sürece ne denir_?

  Rüzgaraltı

  1. Bir teknenin pupası neresidir?

  Teknenin arka yönü, arkası

  1. Bir teknenin pruvası neresidir?

  Teknenin ön yönü, önü

  1. Pupa yönüne bakıldıgında teknenin iskele tarafı neresidir?

  Sag

  1. Pruva yönüne bakıldıgında teknenin sancak tarafı neresidir?

  Sag

  1. Teknenin bas ve kıç kısmında, omurga hattı ile 45 derecelik açı yapan, her iki taraftaki köselere ne denir?

  Omuzluk

  1. Bir yere aborda olan tekne bu yerden baska bir yere gidebilmek için ne yapar?

  Avara

  65 Asagıdakilerden hangisi avara teriminin zıddıdır?

  Aborda

  1. Neta terimi asagıdakilerden hangisiyle zıt bir anlam ifade eder?
  2. Yelkenli teknelerde, direk ve yelken ile ilgili özellikleri kapsayan genel terim nedir?

  Arma

  1. Bordalara açılmıs ve teknenin içine hava ve ısık girmesini saglayan sızdırmaz …. ne ad verilir?

  Lumboz

  1. Lumboz nedir?

  Bordalara açılmıs ve teknenin içine hava ve ısık girmesini saglayan sızdırmaz pencerelere luboz denir.

  1. Kemerelerin üstünü kaplayan ve bastan kıça uzanan alana ne ad verilir?

  Güverte

  1. Teknelerde basta bulunan, halat ve demir manevralarında kullanılan mekanizmaya ne ad verilir?

  Irgat

  1. Halatların tekneye istenilen noktadan kumanda etmesi için kullanılan donanım hangisidir?

  Güverte donanımı

  1. Teknenin etrafına güvenlik amacıyla konulan vardavela tellerini destekleyen dikmele çubuklara ne ad verilir?

  Puntel

  1. Puntel nedir?

  Teknenin etrafına güvenlik amacıyla konulan vardavela tellerini destekleyen dikmele çubuklara puntel denir.

  75, Tekne etrafını güvenlik amacıyla koruyan tellere ne ad verilir?

  Vardevela

  1. Vardavela nedir?

  Tekne etrafına güvenlik amacıyla koruyan tellere vardevela denir.

  1. Hava akımını içeri yönlendirerek tekne içinin havalandırılmasını saglayan donatı nedir?

  Manika

  1. Manika nedir?

  Hava akımını içeri yönlendirerek tekne içinin havalandırılmasını saglayan donatıya manika denir.

  1. Bir teknede diregi bas-kıç dogrultusunda destekleyen tellere ne ad verilir?

  Istralya

  1. Istralya nedir?

  Bir teknede diregi bas-kıç dogrultusunda destekleyen tellere ıstralya denir.

  1. Bir teknede diregi bordalar istikametinde destekleyen ve iki yandan tekne gövdesine baglayan tel veya çubuga ne ad verilir?

  çarmıh

  1. çarmıh nedir?

  Bir teknede diregi bordalar istikametinde destekleyen ve iki yandan tekne gövdesine baglayan tel veya çubuga çarmıh denir.

  1. Yelkeni kontrol eden ve kontrol ettigi yelkene gore isimlendirilen halata ne ad verilir?

  Iskota

  1. Iskota nedir?

  Yelkeni kontrol eden ve kontrol ettigi yelkene gore isimlendirilen halata ıskota denir.

  1. Mandar halatının ana islevi nedir?

  Yelkeni basıp, indirmeye yarar.

  1. Yelkeni basıp, indirmeye yarayan halat hangisidir?

  Mandar

  1. Yelkenli teknelerde diregin orta boyunda veya daha yukarısında, çarmıhları iki yana dogru açan metal veya ahsap çıkıntılara ne ad verilir?

  Seren

  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  KPSS
  YÜKSEKÖĞRETİM
  KURUMLARI SINAVI

  18 Haziran 2022

  KPSS
  SON SINAVLAR
  SORU
  ÇÖZEN
  0
  ONLİNE SINAV
  385
  ADET SORU
  1892
  DEFA ÇÖZÜLDÜ
  KPSS
  SIKÇA SORULAN SORULAR
  • Bu Siteye Üyelik Ücretli mi?

   One Akademi için her hangi bir üyelik şartı yoktur. Ücretsizdir ve daima Ücretsiz Kalacaktır.   Bizleri desteklemek için mobil uygulamamızı yükl... Devamını Oku

  • Segem Sınavlarına Nasıl Kayıt Yapılır?

   Segem Sınavlarına kayıt olmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.   https://www.segem.org.tr/default.asp   Segem Çağrı Merkezi İletişim... Devamını Oku

  • Akademik Yetersizlik Uyarısı Ne Anlama Gelir?

   Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2.00 Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uya... Devamını Oku

  • AÖF Sınav Sorularını ve Cevaplarını Nereden Bulurum?

   Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarına giren öğrenciler, MEB tarafından sonuçların duyurulmasıyla birlikte http://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris... Devamını Oku

  • AÖF’de Muaf Olunabilen Dersler Hangileri?

   Öğrenciler AÖF muafiyet durumlarını şu linkten sorgulayabilir: AÖF Ders Bilgileri için Tıklayın… AÖF hangi derslerden muaf olunur? Sınavsız 2. ... Devamını Oku

  KATEGORİLER